Mano sielos gelmėje yra amžinas dėkingumo šaltinis. Tegu jis užlieja mano širdį, kūną, protą, sąmonę ir mano esmę.

Tegu dėkin­gumas sklinda nuo manęs į visas puses, po visą pasaulį ir grįžta man, kad turėčiau dar daugiau už ką dėkoti.

Žinau, kad šis šaltinis nie­kada neišseks. Dėkodama jaučiuosi puikiai. Dėkodama išreiškiu sa­vo vidinį džiaugsmą. Dėkodama jaučiu vidinę šilumą.

/ Louise L. Hay /